Όλες οι παραγγελίες που θα καταχωρηθούν απο τις 22/7, θα εκτελεστούν μετά την 27η Αυγούστου με σειρά προτεραιότητας.
Η elite strom® μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα για ένα πιο πράσινο αύριο!

Η elite strom® μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα για ένα πιο πράσινο αύριο!

ΠΙΣΩ

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, ανακοινώνουμε ότι λάβαμε το Πράσινο Πιστοποιητικό από την Protergia τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS. Το Πράσινο Πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώσαμε το πρώτο 6μηνο του 2023, τόσο στις εγκαταστάσεις μας αλλά και στο δίκτυο των καταστημάτων μας, ισόποση ενέργεια παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Εγγυήσεις Προέλευσης). Με το Πράσινο Πιστοποιητικό ως σημείο αναφοράς υιοθετούμε μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική που αντανακλά τις αξίες μας για το περιβάλλον και την αειφορία ενώ δεσμευόμαστε να παραμείνουμε σε σταθερή πορεία για την υλοποίηση όλων των περιβαλλοντικών μας στόχων. Πλέον ένας από τους βασικούς πυλώνες της elite strom® αποτελεί η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων για ένα πιο πράσινο αύριο.