Όλες οι παραγγελίες που θα καταχωρηθούν απο τις 22/7, θα εκτελεστούν μετά την 27η Αυγούστου με σειρά προτεραιότητας.

Πολιτική Ενημέρωσης Σχετικά Με Τα Cookies

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

 

Με την παρούσα Πολιτική η ELITE STROM παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου της πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ψηφιακών ιχνηλατών (cookies). Ειδικότερα, ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την έννοια των cookies, το είδος των cookies που εγκαθιστούνται στην τερματική του συσκευή, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό και τους αποδέκτες, στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά. Επιπλέον, με την Πολιτική ο χρήστης ενημερώνεται για την δυνατότητα να ρυθμίσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies, αναλόγως του είδους των cookies και του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται.

 

Τι είναι τα cookies

 

Τα cookies είναι μικρά ψηφιακά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή του ιστότοπου (web server) στην τερματική συσκευή του χρήστη, όπου και αποθηκεύονται, όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Τα cookies έχουν ως σκοπό την αποστολή πληροφοριών στον εξυπηρετητή κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες στον ιστότοπο, όπως λ.χ. συμβαίνει με την επιλογή άλλης ιστοσελίδας του ιστότοπου ή την επιλογή συγκεκριμένου προϊόντος σε ιστοσελίδα.

Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στον εξυπηρετητή του ιστοτόπου (μέσω της αποθήκευσης των ψηφιακών ιχνηλατών στην τερματική συσκευή του εκάστοτε χρήστη) μόνο εάν το εγκρίνει (παρέχοντας ηλεκτρονική συγκατάθεση) ο εκάστοτε χρήστης. Εξαίρεση αποτελούν οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα απαραίτητα (βασικά) cookies, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία του ιστοτόπου, για λόγους ασφάλειας ή/ και αδιάκοπης περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν αποθηκευμένες για χρονικό διάστημα ανάλογο της διάρκειας λειτουργίας του cookie στον περιηγητή του χρήστη [persistent ή non persistent (session) cookies], εκτός και εάν ο χρήστης τα διαγράψει από τον περιηγητή του.

Mε βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται είτε «first-party cookies», δηλαδή τα εγκατεστημένα cookies από εμάς τους ίδιους, είτε «third-party cookies», που εγκαθίστανται από άλλους, μέσω του ιστοτόπου μας, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του κάτωθι πίνακα.

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε 

 

Στον παρόντα διαδικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

- Απαραίτητα/ αναγκαία : Τα (τεχνικά) απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών του ιστότοπου. Η αποθήκευση των εν λόγω cookies είναι απολύτως αναγκαία, διότι, δίχως την αποθήκευση των συγκεκριμένων cookies, η ιστοσελίδα δε δύναται να λειτουργήσει με ασφάλεια και αδιάλειπτα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην απολαμβάνει το επίπεδο ασφάλεια και χρηστικότητας που αναζητά. Τα συγκεκριμένα cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη, δίχως να υπάρχει δυνατότητα απόρριψης αυτών, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η απόρριψη των συγκεκριμένων cookies θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μη ασφαλή περιήγηση και την απουσία της πλήρους χρηστικότητας του ιστότοπου, κατά την περιήγηση του χρήστη.

- Στατιστικά: Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Δικτυακό μας τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες, από τι συσκευή συνδέονται, κ.ά. . Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Ειδικότερα :

Κατηγορία Όνομα Πάροχος Διατήρηση Σκοπός
Απαραίτητα cookie_consent Elite strom 5 χρόνια

 

Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης cookie του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα

 

Απαραίτητα _lscache_vary Elite strom 20 μέρες

 

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της μνήμης cache. Η μνήμη cache χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστοτόπου. Η μνήμη cache αποθηκεύεται συνήθως στον περιηγητή του επισκέπτη.

 

Απαραίτητα XSRF-TOKEN Elite strom 20 μέρες

 

Εξασφαλίζει την ασφάλεια περιήγησης των επισκεπτών αποτρέποντας την παραχάραξη αιτημάτων μεταξύ τοποθεσιών. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ιστοτόπουκαι του επισκέπτη

 

Απαραίτητα elite_strom_session Elite strom 20 μέρες

 

Διατηρεί τις καταστάσεις των χρηστών σε αιτήματα σελίδων για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου

 

Απαραίτητα recently_viewed Elite strom Session

 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προϊόντων που επισκεφθήκατε στον ιστότοπο

 

Στατιστικά _ga Google 400 μέρες

 

Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χρηστών

 

Στατιστικά _ga_4W67HH0L3Z Google 400 μέρες Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χρηστών

 

Αποδοχή των Cookies

 

Με τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος ενημέρωσης (banner) για την χρήση των cookies από τον ιστότοπο, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των cookies, τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε, εκτός από την κατηγορία των απαραίτητων - βασικών cookies, για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Με την ανωτέρω επιλογή, παρέχετε ρητά την συγκατάθεσή σας για την χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή περιηγητή θα γίνεται νέα ρύθμιση.

 

Απενεργοποίηση των Cookies

 

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ως άνω διαδικασίας αλλά και κατόπιν της αρχικής σας επιλογής, μέσω της ένδειξης «Ρυθμίσεις cookies» στο κάτω μέρος του ιστοτόπου, όπου θα μπορείτε να τροποποιείτε και αποθηκεύετε αλλαγές. Για την χρήση των απαραίτητων cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας και για αυτό δεν είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν.

 

Διαχείριση cookies μέσω του φυλλομετρητή (browser)

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

o Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/kb/278835  

o Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

o Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored  

o Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  

o Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042  

o Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/  

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

 

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα δικαιώματα, όπως αυτά αποτυπώνονται και στην Πολιτική Απορρήτου που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας και στην οποία παραπέμπουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Ενημέρωσης για τα Cookies

 

Η ELITE STROM δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης Cookies και επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ενότητα αυτή του ιστοτόπου. Ισχύουσα θα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2024