Όλες οι παραγγελίες που θα καταχωρηθούν απο τις 22/7, θα εκτελεστούν μετά την 27η Αυγούστου με σειρά προτεραιότητας.

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

Ποιοι είμαστε


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ELITE STROM», εδρεύουσα στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ελ.Βενιζέλου & Δελβίνου, ΤΚ 14671, με ΑΦΜ: 094279252 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2262059825, δραστηριοποιείται εδώ και πάνω από 40 χρόνια με επιτυχία στο χώρο της κατασκευής στρωμάτων, με έμφαση στην άριστη ποιότητα και την καινoτομία. Παράλληλα, η ELITE STROM είναι αποκλειστική εκπρόσωπος της Εταιρείας TEMPUR στην Ελλάδα, ενώ εκπροσωπεί και τις αμερικάνικες εταιρίες Sealy και STEARNS & FOSTER.

Στα πλαίσια παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών της, η ELITE STROM έρχεται σε άμεση επαφή με πλήθος πελατών, με προσήλωση πάντοτε στην ικανοποίηση του πελάτη, με βάση το τρίπτυχο της άνεσης, της καινοτομίας και του σύγχρονου σχεδιασμού. Με την ίδια προσήλωση και με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, η ELITE STROM επιθυμεί να σας ενημερώσει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και σας καλεί να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε την Ενημέρωση αυτή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγηση σας στον παρόντα ιστότοπό της.

 

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία τους


Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) κ.ά.

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

 

 

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και γιατί


H ELITE STROM συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Δραστηριότητα 

Δεδομένα

Σκοπός

Νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπο

διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης (timestamp-timezone), access provider, περιηγητής και έκδοση αυτού, λειτουργικό σύστημα και έκδοση αυτού, αναγνωριστικό χρήστη/ συσκευής 

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος

έννομη υποχρέωση και έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Φόρμα

επικοινωνίας

όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, θέμα, μήνυμα 

Επικοινωνία της εταιρείας μαζί σας, για διαχείριση αιτήματος/ ερωτήματος/ παραπόνου και παροχή πληροφοριών

η συγκατάθεσή σας με τη συμπλήρωση της φόρμας και αποστολή του αιτήματός σας, για τη σχετική επικοινωνία μας μαζί σας επί του θέματος 

Εγγραφή σε newsletter

Διεύθυνση e-mail

Ενημέρωση και προώθηση υπηρεσιών

η συγκατάθεσή σας για εγγραφή στο newsletter και περαιτέρω ενημέρωσή σας

Εγγραφή και τήρηση λογαριασμού χρήστη

Όνομα, επώνυμο, email, κωδικός χρήστη, τηλέφωνο (προαιρετικό) δηλωθείσες διευθύνσεις, παραγγελίες, λοιπά στοιχεία τιμολόγησης

Τήρηση λογαριασμού χρήστη με αποθηκευμένα στοιχεία και ιστορικό παραγγελιών

Η συγκατάθεσή σας με την αποθήκευση των στοιχείων σας για την τήρηση λογαριασμού και ιστορικού χρήστη

Ολοκλήρωση παραγγελίας – αγοράς 

Email, τηλέφωνο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, κινητό, στοιχεία συναλλαγής (τρόπος πληρωμής)

Σύναψη της αγοράς βάσει της παραγγελίας σας και έκδοση παραστατικού

Η μεταξύ μας σύμβαση (πώληση) και οι έννομες υποχρεώσεις μας ως προς την έκδοση και ελάχιστα στοιχεία παραστατικών

Ολοκλήρωση παραγγελίας – αγοράς με έκδοση τιμολογίου

Email, τηλέφωνο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, κινητό, ΑΦΜ, επωνυμία, Δ.Ο.Υ., επάγγελμ, στοιχεία συναλλαγής (τρόπος πληρωμής)

Σύναψη της αγοράς βάσει της παραγγελίας σας και έκδοση παραστατικού

Η μεταξύ μας σύμβαση (πώληση) και οι έννομες υποχρεώσεις μας ως προς την έκδοση και ελάχιστα στοιχεία παραστατικών

Cookies

(βλ. Πολιτική για τα Cookies)

 

Η ELITE STROM δεν επεξεργάζεται κατά βάση μέσω της ιστοσελίδας της ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ. 

 

Αποδέκτες των δεδομένων σας

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, τυγχάνουν επεξεργασίας από:

 

 1. 1.  το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα,
 2. 2.  συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τρίτοι συνεργάτες - εταιρείες στο πλαίσιο υποστήριξης του ιστοτόπου και των εφαρμογών μας.
 3. 3.  δημόσιους φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (όπως απόφαση επάρκειας). Οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση θα ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

 

Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

 

Η ELITE STROM διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και την Πολιτική Διατήρησης που διαθέτει, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πια αναγκαία θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας ενόψει συγκεκριμένης επεξεργασίας έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

 

Η ασφάλεια των δεδομένων σας

 

Η ELITE STROM μεριμνά για τη λήψη επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 και τις αρχές του ΓΚΠΔ. Διαθέτει σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ενδεικτικά, υφίσταται εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση) και κρυπτογράφηση εφαρμογών, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές εντός της Εταιρείας, για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας βάσει GDPR

 

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ 679/2016), ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 1. 1.  Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση). 
 2. 2.  Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.
 3. 3.  Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. 4.  Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. 5.  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. 6.  Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα  ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. 7.  Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22).
 8. 8.  Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. 
 9. 9.  Δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

 

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

 

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@elitestrom.gr ή με επιστολή στη διεύθυνσή μας στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 59o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, Τ.Κ. 32009, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε.

Τα σχετικά αιτήματά σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.  

Η ELITE STROM θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

 

 

Ειδικότερες δηλώσεις ELITE STROM

 

 1. 1.  Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
 2. 2.  Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς. 

 3. 3.  Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

 4. 4. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί  οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στην ιστοσελίδα θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
 5. 5.  Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στον αναφερόμενο ιστότοπο για τον οποίο υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η ELITE STROM και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτού στην αντίστοιχη Πολιτική Ενημέρωσης για τα Cookies που είναι αναρτημένη.

 

 

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

 

«ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ» δ.τ. «ELITE STROM»

(έδρα) Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ελ.Βενιζέλου & Δελβίνου, ΤΚ 14671

Σχηματάρι Βοιωτίας, 59o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας Τ.Κ. 32009

Τηλέφωνο: 2262059825

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@elitestrom.gr 

Website : https://elitestrom.gr 

 

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

(ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 

e-mail: dpo@elitestrom.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: 03/06/2024