Όλες οι παραγγελίες που θα καταχωρηθούν απο τις 22/7, θα εκτελεστούν μετά την 27η Αυγούστου με σειρά προτεραιότητας.

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας!

 

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

  1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η ιστοσελίδα με όνομα χώρου «www.elitestrom.gr» (εφεξής καλούμενη ως η «Ιστοσελίδα») είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος που έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ELITE STROM», που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία,  επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & Δελβίνου, ΤΚ 14671 (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία»).

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ


Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας οφείλει, κατά την επίσκεψη και χρήση της, να ακολουθεί τους παρόντες όρους, τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη, καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επισκέπτης ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ


Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα της Εταιρείας ή/και των συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση τους στην Ιστοσελίδα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η Εταιρεία σέβεται απολύτως τα δικαιώματα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τηρεί στο ακέραιο την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΚ 2016/679) (GDPR)) και του Ν. 4624/2019.

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία.

 

  1. COOKIES


Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

 

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση τους, στον εξής σύνδεσμο: «Πολιτική Ενημέρωσης Σχετικά Με Τα Cookies».

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν ή με τυχόν “ιούς” ή κάθε άλλη ζημία τυχόν προκληθεί από την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας.

 

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)


Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, οδηγούν σε σελίδες του δικτυακού τόπου ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνον για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ


Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, που ρυθμίζουν τη σχέση της Εταιρείας με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, και δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν πριν από κάθε επίσκεψη αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

 

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Β. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

 

  1. Γενικά


Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται σε κάθε πώληση που πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ELITE STROM», μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.elitestrom.gr και αποτελούν τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της.

  1. Πολιτική τιμών


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.

  1. Τρόπος πληρωμής


Ο Πελάτης δύναται να καταβάλει το τίμημα για την πώληση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό


Η κατάθεση πρέπει να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΙΒΑΝ) της Εταιρείας:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR0601107110000071100215715

EUROBANK: GR4102602730000910200061219

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ: GR0401402990299002320000693

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3101720240005024076425447

Ο Πελάτης θα πρέπει να καταθέσει το συνολικό ποσό της παραγγελίας και στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της παραγγελίας.

Εν συνεχεία, θα πρέπει να μας αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-shop@elitestrom.gr

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης αντιγραφής των ως άνω λογαριασμών από τον Πελάτη.

 

 

  • Μέσω Πιστωτικής Κάρτας


Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται τις πιστωτικές κάρτες τύπου VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON και MAESTRO,. Η εξόφληση του τιμήματος έως 300€ γίνεται εφάπαξ, ενώ για αγορές από 301€ παρέχεται στον Πελάτη η δυνατότητα εξόφλησης σε άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής του κάρτας, κατά τις εξής διακρίσεις:

 

€ 0 - 300: Εφάπαξ Εξόφληση 
€301 – 600 : 6 Άτοκες Δόσεις 
€601 – 1200: 12 Άτοκες Δόσεις 
€1201 – 2500: 18 Άτοκες Δόσεις 
from €2500: 24 Άτοκες Δόσεις 

 

Η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας επιβαρύνει το κατάστημα κατά το ποσό χρέωσης της εκάστοτε Τράπεζας. Ο Πελάτης ευθύνεται για την σωστή αναγραφή και το αληθές των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

 

  1. Τρόπος Αποστολής - Γεωγραφική κάλυψη

    • Τρόπος Αποστολής

 

Οι αποστολές των προϊόντων μας γίνονται σε όλη την Ελλάδα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

 

Σημείωση: η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

 

  • Έξοδα Αποστολής


Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον Πελάτη και διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν ανάλογα με το βάρος του και υπολογίζονται και εμφανίζονται ξεχωριστά στο καλάθι των αγορών.

 

Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται αυτόματα κατά την διαδικασία της αγοράς, σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική.

 

Για παραγγελίες άνω των €400 παρέχεται δωρεάν παράδοση σε όλη την Ελλάδα (επί του πεζοδρομίου).

 

Για παραγγελίες αξίας έως €399 :
Για Αθήνα / Θεσσαλονίκη / Ηράκλειο / Βόλο, Χαλκίδα παρέχεται δωρεάν παράδοση (εντός των πόλεων).


Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:


Αξεσουάρ
έως 2 τεμάχια 6,5€
Για κάθε επιπλέον τεμάχιο 6,5€

 

Στρώματα – Κεφαλάρια
Για Ηπειρωτική Ελλάδα : 20€ /τμχ ανεξαρτήτως διάστασης
Για νησιωτική Ελλάδα : 30€/τμχ ανεξαρτήτως διάστασης

 

Βάσεις
Για Ηπειρωτική Ελλάδα : 30€ /τμχ ανεξαρτήτως διάστασης
Για νησιωτική Ελλάδα : 40€/τμχ ανεξαρτήτως διάστασης

Στα μεταφορικά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

Στη σελίδα πληρωμών, πριν την ολοκλήρωση της αγοράς, ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει τα έξοδα αποστολής που υπολογίζονται αυτόματα και αναγράφονται ξεχωριστά.

 

  1. Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας 


Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται παραγγελίες όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, όμως η επεξεργασία και οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται μόνο τις εργάσιμες ημέρες, ενώ δεν γίνονται παραδόσεις κατά τις ημέρες των αργιών (εκτός εάν προηγηθεί ειδική συνεννόηση του πελάτη με την Εταιρεία ή/και τη Διαχειρίστρια).

 

Οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα έως και τις 5:00 μ.μ. επεξεργάζονται αυθημερόν. Ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός των επίσημων αργιών. Οι ώρες λειτουργίας της εργάσιμης ημέρας είναι από τις 9.00π.μ. έως και τις 5.00μ.μ.

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ο Πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον επιλέγεται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

 

Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από την Εταιρεία, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την Εταιρεία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη, χωρίς περαιτέρω ευθύνη της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τις διαδικασίες της Τράπεζας. Σε περίπτωση αντικαταβολής το ποσό της επιστροφής θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως στην Εταιρεία ο Πελάτης.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

 

Γ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.

Αποκλειστικά και μόνο για αγορές εξ αποστάσεως (μέσω του e-shop) σύμφωνα με τον Ν. 2251/1194 όπως ισχύει, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία για λόγους υγιεινής, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

 

 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

 

 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

 

 • Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

 

 • Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να γίνει οποιαδήποτε χρήση του αγαθού. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή/και χρήσης των προϊόντων δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.

 

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

 


Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

Δεν χωρεί υπαναχώρηση:

 • σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. στρώματα, μαξιλάρια κ.α.) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • σε προϊόντα όπως στρώματα / κεφαλάρια / βάσεις που έχουν κατασκευαστεί, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, σε ειδική διάσταση* (π.χ. 153x198cm).

*Ειδική διάσταση αποτελούν όλες οι διαστάσεις πέραν των βασικών διαστάσεων 90x200cm, 150x200cm, 160x200cm & 180x200cm που έχει ορίσει η εταιρία.

Δ. Ηλεκτρονική επίλυση

Ο φορέας που καλύπτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών, είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

-Τελευταία τροποποίηση των παρόντων όρων : Μάιος 2024-